Klachtenregeling

 

Indien u klachten heeft over een van ons of de gegeven behandeling kunt u bij ons een klacht indienen, hier proberen wij dan samen met u een oplossing voor te vinden. In dit proces kunt u ondersteund worden door de geschillencommissie Fysiotherapie.

Onze praktijk maakt gebruik van de klachtregeling van het KNGF. Informatie over hoe een klacht in te dienen kunt u vinden in de praktijk (folder) of online bij: https://defysiotherapeut.com/klachtenregeling/klachtenregeling/. Op deze pagina kunt u een klacht indienen en het reglement lezen. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht bij tel: 033 – 467 29 00 | email: klachtenregeling@kngf.nl

De Geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of de praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. In de meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.

Ben je niet tevreden over de geboden oplossing of de afhandeling van de klacht? Dan kun je binnen één jaar na ontvangst van het schriftelijke oordeel van de fysiotherapeut je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie. Voorwaarde is dat de gebeurtenis waarover je klaagt niet langer dan 5 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Klik hier om te lezen hoe je een geschil kunt voorleggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.