Tarieven

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2023

Tarieven per 1 januari 2023: 
Voor de zittingen die direct bij de patiënt worden gedeclareerd gelden onderstaande tarieven:  
Reguliere zitting fysiotherapie € 35,-  
Reguliere zitting manuele therapie € 45,- 
Screening, intake en onderzoek € 46,- 
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,-  
Toeslag aan huis behandeling € 15,-  
Telefonisch consult € 20,-  
Niet nagekomen afspraak  € 35,- * 

*Een afspraak die niet nagekomen kan worden dient minimaal 24 uur van te voren te worden
afgezegd. Als u zonder afzegging niet verschijnt zijn wij genoodzaakt de kosten voor de besproken
behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen. De praktijk is altijd telefonisch bereikbaar
middels de assistente, ons antwoordapparaat en via whatsapp, daarnaast kunt u ons ook via de mail
bereiken. U heeft hier ook de gelegenheid om op ieder gewenst moment uw afspraak te annuleren.