SCHOUDERKLACHTEN

Schouderklachten (pijn) komt vaak heel langzaam opzetten en wordt in de loop van de tijd erger, dit is echter niet altijd het geval. Schouderklachten kunnen ook opeens ontstaan, dit gebeurd vaak na een ongeval maar ook soms spontaan. De structuren die vaak zijn aangedaan in de schouder zijn de rotator-cuff spieren en pezen, een slijmbeurs. Ook kan een frozen shoulder ontstaan, dit gebeurd soms spontaan en soms is de aanleiding een (klein) trauma of operatie. Door een ongeval kunnen spier/pees rupturen (scheurtje) van de rotator-cuff en bicep, een SLAP leasie en (sub)luxaties (uit de kom) ontstaan. Aan de hand van uw verhaal kunnen we opmaken wat het beste is om te doen. In gevallen waarbij een ongeval heeft plaats gevonden en er erge pijn klachten zijn of veel krachtsverlies is zullen we met de huisarts overleggen of er geen spieren/pezen of bot kapot zijn. Dit houdt vaak in dat we de huisarts om extra onderzoek vragen en deze een röntgenfoto of echo laat maken. Aan de hand van die uitslag kunnen we een beter behandel plan samen met u opstellen. Bij klachten die langzaam aan zijn ontstaan zullen we in eerste instantie met u een behandelplan opstellen die gericht is op uw klachten en wat we gevonden hebben tijdens de intake en onderzoek. Bij de behandeling van frozen shoulder is het van belang om te weten in welke fase het zich bevindt, hier stellen wij ook de behandeling op aan. Voor de behandeling hebben we meerdere mogelijkheden (oefentherapie, manuele therapie, dry-needling, medical taping, massage en fascia of litteken behandeling) die we vaak ook combineren. We doen alles in overeenstemming met u om een zo’n goed mogelijk resultaat te krijgen.